Non-stop
Opintojakson nimi Mielekäs elämä, motivoiva työura (1.6.-31.12.2023)
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pasi Hario
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Mielekäs elämä, motivoiva työura (1.6.-31.12.2023)

01.06.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

  • Mitä minä haluan elämältäni ja kuinka edistän omaa hyvää elämääni niin, että se osaltaan tukee myös uratavoitettani?

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Arvioida omalle kehitykselle merkityksellisiä elämäntapahtumia ja tehdä johtopäätöksiä niiden vaikutuksista omaan toimintaan elämässä ja työssä
  • Määritellä itselle tärkeitä asioita elämässä ja työssä sekä hyödyntää tätä tietoa työuran suunnittelussa
  • Asettaa realistisen ammatillisen kehittymistavoitteen ja suunnitella siinä etenemistä

Edeltävyysehdot

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Myös YAMK-opiskelija voi suorittaa opintojakson tai liittyä opintojaksoon sen sisältöihin perehtymiseksi, mutta opintojaksoa ei voi sisällyttää YAMK-tutkintoon.

Arviointikriteerit

  • Hyväksytty-hylätty
  • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 50 % oikeilla arvosanoilla

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on MOOC -tyyppinen eli ”Massive Open Online Course” verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta.

Opintojakson tiedot

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

  • Itsensä johtamisen työkalut 2 op
  • Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla 2 op