Syksy
Opintojakson nimi Mielekkään työuran rakennussarja
Opintojakson ajankohta 01.08.2021 - 14.01.2022
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pasio Hario
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 31.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Mielekkään työuran rakennussarja

01.08.2021 - 14.01.2022

Opintojakson kuvaus

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta kurssista koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Huomaathan, että sinun tulee ilmoittautua jokaiselle kurssille erikseen.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki kurssit ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Saat ilmoittautumisesi käsittelyn jälkeen ohjeet Laurean tunnuksen aktivointiin ja Canvasiin kirjautumiseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu kursseilla on itsenäistä työskentelyä omien aikataulujen mukaisesti verkko-oppimisympäristössä. Kurssien opetusmateriaali on monipuolinen yhdistelmiä videoita, podcasteja, käytännön esimerkkejä sekä erilaisia pelillisiä harjoituksia, tehtäviä ja testejä.

Ilmoittautumistiedot

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta kurssista koostuva ilmainen verkkokurssikokonaisuus. Huomaathan, että sinun tulee ilmoittautua jokaiselle kurssille erikseen.