Non-stop
Opintojakson nimi Mielikuvasta viittomiseen
Opintojakson ajankohta 31.10.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Marjukka Nisula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mielikuvasta viittomiseen

31.10.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään mielikuvaa viittomakielen ikonisten kielioppirakenteiden, kuten tilankäytön tuottamisessa. Mielikuvaharjoittelun tavoite on kehittää suomenkielisen oppijan viittomakielistä ilmaisua niin, että se on mahdollisimman luovaa, monipuolista ja visuaalisti rikasta.

Opintojaksolla perehdytään visuaalisen informaation lainalaisuuksiin, kuten syys-seuraussuhteisiin. Harjoitellaan viitotun kielen produktiivisia sekä CA rakenteita. Pohditaan, miten puhutusta/kirjoitetusta kielestä synnytetään mielikuvia. Vertaillaan kirjoitetun/puhutun kielen eroja, samanaikaisuutta / perättäisyyttä.

Opintojakso sopii viittomakieltä jo jonkun verran osaaville tai pidempään opiskelleille, joilla on haasteita esimerkiksi tilankäytön hallinnassa.

Edeltävyysehdot

Viittomakielen alkeet tai tukiviittomien käyttö.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson tulee suorittaa toteutusaikana.

Kurssilla on johdantona videoluento ja oppimistehtäviä, joissa opiskelija tallentaa omaa viittomakieltä. Viittomakielistä videomateriaalia analysoidaan ja annetaan palautetta vertaisopiskelijan viittomisesta. Opiskelija perehtyy myös kuuron viittomakielisen tekstiin. Kurssilla on myös artikkeleita, jotka tuovat teoreettista taustaa oppimiselle.

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.