Kevät
Opintojakson nimi Mikä ihmeen asiakas- ja palveluohjaus? (nonstop)
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anu Pelkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mikä ihmeen asiakas- ja palveluohjaus? (nonstop)

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut asiakas- ja palveluohjaustyön keskeisiä lähtökohtia ja ydintavoitteita kuten asiakas- ja palveluohjaustyötä ohjaavia lainsäädännöllisiä ja teoreettisia perusteita.

Opiskeltuasi opintojakson

  • tiedät asiakas- ja palveluohjaustyötä ohjaavan lainsäädännöllisen perustan
  • tunnet asiakas- ja palveluohjaustyön eri tasot ja niiden tarpeen ja merkityksen palvelujärjestelmässä
  • tunnistat asiakaslähtöisyyden teoreettisen perustan ja ymmärrät sen merkityksen asiakas- ja palveluohjausvuorovaikutuksessa
  • ymmärrät asiakas- ja palveluohjauksen merkityksen ja mahdollisuudet asiakkaan hoito-, kuntoutus- tai palvelupolulla

Sisältö

Opintojakso keskittyy kolmeen pääteemaan. Opiskeltavat teemat ovat:

  • asiakaslähtöisyys asiakas- ja palveluohjauksessa
  • ammatillinen vuorovaikutus asiakas- ja palveluohjauksessa
  • asiakas- ja palveluohjauksen tarve

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Tentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 9.1.2023-19.5.2023. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.23.

Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta n. viikosta 52 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.