Syksy
Opintojakson nimi Minä kirjoitan
Opintojakson ajankohta 02.10.2023 - 31.01.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jonna Ihanainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 31.08.2023 - 24.09.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Minä kirjoitan

02.10.2023 - 31.01.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet ja sisältö

Verkossa suoritettava opointojakso sisältää opiskelijan erilaiset luovat kirjoitukset ja mielipidekirjoitukset.

Opit kirjoittamaan luovalla/prosessikirjoittamisen menetelmällä erilaisia tekstejä: mm. artikkeleita, henkilökuvauksia, kolumneja, novelleja, satuja, tarinoita.

Arviointikriteerit

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Moodlen itseopiskelumateriaali toimii oppimateriaalina.

Opiskelija kirjoittaa ohjeiden mukaiset tekstit ja palauttaa portfoliona Moodle-ympäristöön.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.