Non-stop
Opintojakson nimi Minä tulevaisuuden työelämässä
Opintojakson ajankohta 24.01.2022 - 18.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.11.2021 - 30.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Minä tulevaisuuden työelämässä

24.01.2022 - 18.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat nimetä keskeisimmät globaalit muutosilmiöt ja arvioida niiden vaikutuksia tulevaisuuden työelämään. Osaat opiskelemastasi alasta riippumatta arvioida uusien teknologioiden ja innovaatioiden mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tunnistat omaa osaamistasi ja osaat suhteuttaa sitä tulevaisuuden työelämässä korostuviin tarpeisiin. Osaat etsiä tietoa erilaisista mahdollisuuksista kartuttaa ja ylläpitää osaamistasi tulevaisuuden työelämässä. Sisältö: Mitä ovat megatrendit? Miten erilaiset tulevaisuusskenaariot saattavat vaikuttaa työelämäämme? Millaisten muutosilmiöiden nähdään vaikuttavan työn tekemiseen tulevaisuudessa? Millaiset teknologiat voivat olla merkittäviä tulevaisuudessa? Millaisia ovat tulevaisuuden osaamistarpeet? Millaisia asioita osaamisidentiteettiisi kuuluu? Miten jatkuvan oppimisen ajatus voisi toteutua sinun kohdallasi?

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tee tehtävät etenevässä järjestyksessä. Osassa tehtäviä sinun tulee myös kommentoida muiden opiskelijoiden ajatuksia.

Kevään 2022 osalta tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.5.2022. Kesän ja syksyn 2022 osalta tehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 30.11.2022.

Jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä opettaja tarkistaa tehtävät ja laittaa suoritusmerkinnät PEPPI-opintoasiainjärjestelmään. Kesäkuun ja heinäkuun viimeinen päivä suorituksia ei kirjata, vaan ne opettaja tekee takautuvasti elokuun viimeinen päivä 2022.

Opintojakson tiedot

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 24.1.2022 alkaen. Suoritusaika 2 kk.

Toteutuskuvauksen vaihe 1 ja vaihe 2 koskevat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Campusonlinessa ilmoittautuneille ensimmäiset kutstu lähetetään noin viikkoa ennen toteutuksen alkua.

Ei sisäänottoa heinäkuussa.