Non-stop
Opintojakson nimi Mistä moti syntyy: terveyttä psykologialla lapsille ja nuorille
Opintojakson ajankohta 10.01.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.11.2022 - 29.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mistä moti syntyy: terveyttä psykologialla lapsille ja nuorille

10.01.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Ymmärrät lapsen ja nuorten psykologisen kehityksen kriittiset vaiheet terveyskäyttäytymisen taustatekijänä
 • Tiedät stressin ja resilienssin vaikutuksista lapsen ja nuoren kehityksessä
 • Hahmotat käsitteiden motivaatio, itsemääräämisteoria ja coping moninaisuuden ja merkityksen terveydessä
 • Perehdyt keinoihin, joita voi käyttää terveyttä edistävän toiminnan parantamiseksi lapsilla ja nuorilla
 • Löydät muutosmotivaatioon lapsen, nuoren ja perheen kannalta sopivia lähestymistapoja
 • Tunnistat tilanteita, joissa itse voit vaikuttaa lapsen ja nuoren terveyskäyttäytymiseen

Sisältö:

 • Lapsen ja nuorten psykologisen kehityksen kriittiset vaiheet ja terveys
 • Stressi ja resilienssi lapsen ja nuoren kehityksessä
 • Motivaatio, itsemääräämisteoria, pystyvyys ja coping terveydessä
 • Terveyttä edistävä toiminta ja muutosmotivaatio
 • E-materiaalit ammattilaisen käytössä

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson tiedot

10.1.-31.12.2023. Tämä opintojakso alkaa 10.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.