Syksy
Opintojakson nimi Mitä jokaisen tulisi tietää kivusta?
Opintojakson ajankohta 18.09.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Noora Silvennoinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 26.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mitä jokaisen tulisi tietää kivusta?

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

  • Osaat määrittää kipuun liittyviä tekijöitä
  • Osaat tunnistaa kivun kokemuksena
  • Osaat tunnistaa akuutin ja pitkittyneen kivun eroja
  • Osaat tunnistaa kivunhallinta menetelmiä

Sisältö:

Oletko kokenut kipuja tai onko läheiselläsi paljon kipuja? Kohtaatko työssäsi kipuasiakkaita tai kuntoutujia? Opintojaksolla saat lisää tietoa kivusta; miksi ja miten kipua koetaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat kivun kokemiseen ja mikä voi vaikuttaa kivun pitkittymiseen. Lisäksi opintojaksolla saat lisää tietoa lääkkeettömistä keinoista vaikuttaa kipuun.

  • Mitä kipu on?
  • Miksi koemme kipua – mikä sen merkitys on?
  • Miten kipuviesti välittyy kehossa? Mitä tarkoittaa kivun kokeminen?
  • Mitä eroa on akuutilla ja pitkittyneellä kivulla?
  • Miten muuten kipua voidaan luokitella?
  • Kehon sisäinen lääkekaappi – mitä se tarkoittaa ja miten sen saa käyttöön

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Verkkokurssi, jonka voit toteuttaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Opintojakso on 1 op = 27 h opiskelijan työtä. Tämä 27 h koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi.

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen ja verkkoyhteyden. Opintojaksolla on ohjeet käyttöön ja tarvittaessa saatavilla ohjausta.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.