Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Mitä on asiakaskokemus?
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Mikko Lahti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Mitä on asiakaskokemus?

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät mistä tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja osaat kuvata sitä
  • Ymmärrät palvelun laadun merkityksen yrityksen toiminnassa sekä asiakaskokemuksen muodostumisessa ja osaat arvioida palvelua perustellusti
  • Tiedät miten laadukas palvelukokemus muodostuu: palvelun laadun ulottuvuudet ja palvelun laadun kriteerit ja niihin vaikuttavat tekijät

Sisältö

Asiakaskokemuksen ja palvelun laadun käsitteet ja asiakaskokemuksen muodostuminen

  • Osaat kuvailla asiakaskokemuksen muodostumista
  • Tunnistat haastavien kohtaamistilanteiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja vahvistat valmiuksiasi toimia niissä
  • Saat valmiuksia merkityksellisen asiakaskokemuksen johtamiseen ja kehittämiseen valmentavan työotteen ja vuorovaikutuksen keinoin

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.