Syksy
Opintojakson nimi Miten sulla menee? Avaimia kestävään hyvinvointiisi
Opintojakson ajankohta 30.10.2023 - 14.12.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Riitta Sievänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 15.10.2023
Ilmoittaudu

Miten sulla menee? Avaimia kestävään hyvinvointiisi

30.10.2023 - 14.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: 

Opintojakson tavoitteet mukailevat OHJY-hankkeen tavoitteita. Verkko-opintojakso edistää korkeakouluopiskelijan hyvinvointia ja terveyttä – toimintakykyä, sekä kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön ja -opintoihin. Itsenäinen verkko-opintojakso tukee tiedon, esimerkkien ja harjoitteiden avulla opiskelijan henkistä kapasiteettia, kykyä selviytyä toimintakykyisenä sekä hyvinvoivana läpi kriisien ja kuormittavien tilanteiden, joita elämänkulkuun ja opiskeluun liittyy.

Suoritettuaan verkko-opintojakson opiskelija:

• Pystyy selviytymään hyvin arjen kulkuun liittyvistä toimintakykyä ylläpitävistä vaateista.

• Tunnistaa omien luonteenpiirteiden vaikutuksia toimintakykyyn ja osaa johtaa itseään.

• Tietää kestävän kehityksen päätavoitteet ja motivoituu kehittämään omaa kestävää hyvinvointiaan ja asiantuntijuuttaan.

• Pystyy selviytymään opiskelun ja muiden vaatimusten paineista ja osaa käsitellä kuormittumista.

• Tunnistaa opintojen eri vaiheisiin liittyviä mahdollisia haasteita ja motivoituu hakemaan tukea tarvittaessa.

Sisältö:

1. Arjen peruspalikat 1 op

2. Tietoisuus- ja tunnetaidot 1 op

3. Kestävä oman hyvinvoinnin kehittäminen 1 op

4. Sosiaaliset voimarat 1 op

5. Kuormitus ja palautuminen 1 op

6. Opiskelun tuki 1 op

Opiskelija valitsee kuudesta osioista viisi, jotka hän haluaa suorittaa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson tiedot

Opintojakso on osa Opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin edistämisen hanketta (OKM 2021 – 2023). Hankkeen päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluopintoihin ja -yhteisöön.

Hankkeessa tuotettua verkko-opintojaksoa toteuttavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.