Non-stop
Opintojakson nimi Mobiilivideo nonstop
Opintojakson ajankohta 21.03.2022 - 31.07.2022
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja nonstop@turkuamk.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 29.03.2022 - 31.07.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Mobiilivideo nonstop

21.03.2022 - 31.07.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kuvakerronnan perusteisiin eli kuvan rajaus ja valon huomioon ottaminen. Sen aikana käydään myös läpi uutisen, prosessin ja tarinallisen videon käsikirjoituksen rakenne. Opiskelija kokeilee omalla puhelimellaan opintojakson sisältöjä. Hän testaa osaamisensa tunnistamalla julkaisukelpoisia videoklippejä ja rakenteita sekä YouTuben julkaisun perusteita. Opintojaksolla ei ole opettajaa, se suoritetaan kokonaan itsenäisesti. Opintojakson hyväksytty suoritus perustuu siihen, että opiskelija läpäisee testit 80 % osaamisella.

 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa hyvät videoklipit
 • kuvata ja äänittää puhelimellaan julkaisukelpoisen videon
 • editoida sen valitsemallaan editointiohjelmistolla
 • suunnitella ja käsikirjoittaa mielekkään asiavideon kokonaisuuden
 • julkaista videon YouTubessa

Arviointikriteerit

 • Arviointiasteikko
  • Hyväksytty/Hylätty
 • Hyväksytyn suorituksen saamiseksi testit pitää läpäistä vähintään 80 prosentin osuudella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Mobiilivideon opintojakso koostuu seuraavista osioista:
 1. Ohjeet opintojakson suorittamiseen.
 2. Älypuhelin kamerana.
 3. Kuvakerronta rakentuu kohtauksista.
 4. Video tarvitsee rakenteen suunnitelman.
 5. Editoiminen ja julkaiseminen YouTubessa.
 6. Palaute ja itsearviointi.

Kohdat 2-5 kontrolloidaan testeillä, joita opiskelija voi yrittää rajattoman monta kertaa. Niistä on saatava 80 prosenttisesti oikeat vastaukset, jotta suoritus on hyväksytty.

 

Oppimismenetelmät 

 • Itsenäinen työskentely ilman opettajan ohjausta.
 • Kurssin materiaali: turkuamk.itslearning.com > Mobiilivideo 2 op.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on avoimen AMK:n tarjontaa ja opinnot ovat maksullisia.

Opintojaksolle voi osallistua vain avoimen AMK:n kautta.

 

Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja polkuopiskelijat ilmoittautuvat Pepissä.