Non-stop
Opintojakson nimi Modern Digital Marketing
Opintojakson ajankohta 05.10.2022 - 31.08.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anna-Elina Pekonen, Miina Kivelä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.10.2022 - 29.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Modern Digital Marketing

05.10.2022 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

This course gives you an overview on modern digital marketing. During this course you will learn basics about digital marketing strategy, marketing automation and using different digital platforms for marketing purposes.

Learning outcomes

After completing the course you:

  • will have a basic overview on different areas of digital marketing
  • are able to describe what kind of topics to cover in digital marketing strategy
  • know how to set goals in digital marketing
  • have introductory level knowledge on digital platforms and automation
  • will know about measuring digital marketing

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online and independently