Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Monikulttuurisuus ja palveluohjaus
Opintojakson ajankohta 08.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jana Vyborna-Turunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Monikulttuurisuus ja palveluohjaus

08.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija tiedostaa monikulttuurisuuden moninaisuuden ja osaa toimia lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää hyödyntäen yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin tukena.

Opiskelija osaa

 • tunnistaa monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajuuden eri muodot
 • soveltaa maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvää lainsäädäntöä ja kotoutumista tukevia palveluja
 • tukea palveluohjauksen tehtävissä yksilön ja hänen yhteisönsä hyvinvointia

Arviointikriteerit

1-5. Arviointikriteerit on laadittu BLOOMIN taksonomian periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Moduuliin kuuluu itsenäistä työskentelyä, tutustumista työelämään ja ryhmäkeskusteluja verkossa.

Työelämään tutustuminen tapahtuu oman kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus