Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Monikulttuurisuus viestinnässä ja johtamisessa
Opintojakson ajankohta 14.03.2022 - 11.12.2022
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Riitta Brännare
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.03.2022 - 14.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Monikulttuurisuus viestinnässä ja johtamisessa

14.03.2022 - 11.12.2022

Opintojakson kuvaus

Kurssi soveltuu kaikille mutta erityisesti niille, joita kiinnostaa moninaisissa ja erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä toimiminen.  Kurssi antaa osallistujille aihetta itsetutkiskelulle ja omalle käyttäytymiselle kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Kurssilta saa myös työkaluja monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen.

Opintojaksolla perehdytään kulttuurien väliseen viestintään ja kulttuurisiin arvokäsityksiin soveltaen niitä jokapäiväiseen elämään tarkoituksena oppia ymmärtämään ihmisten käyttäytymisen taustalla olevia vaikutteita. Lisäksi opintojaksolla keskitytään esihenkilötoimintaan ja johtamiseen monikulttuurisissa ympäristöissä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

moodle-verkkoympäristö, tuni-moodle

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt.