Kesä
Opintojakson nimi Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Satu Riikonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2024 - 15.04.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen

01.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) opiskelija perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen ja kotoutumisprosessiin sekä kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyön.

Sisältö

Opiskelija

 • hahmottaa kotoutumisen sekä yksilön että yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutteisena prosessina
 • saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurien väliseen kohtaamiseen ja rooliin ammatillisena kotoutumisen edistäjänä
 • tutustuu ja osallistuu kotoutumista ja/tai monikulttuurista ymmärrystä edistävään toimintaan ja sitä ohjaaviin periaatteisiin TKI-hankkeessa tai muussa soveltuvassa toimintaympäristössä.

Opintojakso kehittää yhteisöpedagogin kansainvälistä- ja monikulttuurista osaamista.

Kohderyhmä

Opintojakso on suunnattu erityisesti monikulttuurisessa yhteisössä työskenteleville tai niistä asioista kiinnostuneille opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja perehtyä monimuotoisuuteen ja sen kehittämiseen.

Tavoitteet

Opiskelija

 • perehtyy eri näkökulmista yhteiskunnan monikulttuurisuuteen
 • tutustuu maahanmuuttopolitiikkaan ja kotoutumisprosessiin
 • tietää kotoutumiseen liittyvän säätelyn sekä viranomaisyhteistyöhön
 • hahmottaa identiteetin ja identiteettityön merkityksen yksilön kotoutumisprosessissa
 • osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja saa valmiuksia ammatilliseen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen
 • tunnistaa maahanmuuttoyhteisöjen merkityksen kotoutumista edistämisessä.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan suoritettutäydennettävä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina osana verkkoyhteisöä. Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia oppimistehtäviä ja verkkokeskusteluja. Aineistoina käytetään mm. videoita, verkkolähteitä ja monipuolisia tekstejä. Tehtävien tarkemman ohjeistuksen löydät opintojakson verkkoalustalta.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

”Ihmisten oikeisiin tarinoihin tutustuminen ja käsitteiden selventyminen. On kasvanut ymmärrys siitä millaisia haasteita maahanmuuttaja kohtaa ja toisaalta miten erilaisissa tilanteissa he voivat olla.”

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, TAMK, Turun AMK, VAMK or XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.