Non-stop
Opintojakson nimi Monitavoitteinen metsätalous
Opintojakson ajankohta 22.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Otto Läspä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Monitavoitteinen metsätalous

22.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää puun ja suomalaisten metsien rakenteen ja ominaispiirteet.
 • Opiskelija selittää kasvupaikka- ja kehitysluokkakäsitteet ja metsänhoitosuositusten mukaiset toimenpiteet.
 • Opiskelija ymmärtää monitavoitteisen metsänkäsittelyn ja suunnittelee kestäviä toimenpiteitä ja metsänkäyttöratkaisuja.
 • Opiskelija tunnistaa metsiin ja metsätalouteen kohdistuvat ilmastovaikutukset ja hiilensidonnan.

 

Sisältö:

 • Puun rakenne
 • Metsä- ja suotyypit
 • Metsävaratietoon liittyvät tunnukset
 • Tasa- ja eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus
 • Metsänkäsittelymenetelmät
 • Metsälain arvokkaat elinympäristöt
 • Monimuotoisuus ja monitavoitteisuus
 • Tulevaisuus ja muutokset metsätaloudessa

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on on kokonaan verkossa suoritettettava non-stop -verkkokurssi. Kurssi koostuu neljästä osiosta, joista jokainen on läpäistävä kurssin suorittaakseen.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostin).

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.