Non-stop
Opintojakson nimi Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä
Opintojakson ajankohta 17.04.2023 - 08.12.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tarja Tolonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 10.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

17.04.2023 - 08.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • Tunnistaa palvelujärjestelmän erilaisia toimijoita sekä niiden tehtäviä ja rooleja
  • Suunnitella palveluita asiakaslähtöisesti ja monitoimijaisesti
  • Soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
  • Tunnistaa digitalisuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia sotepalveluiden kehittämisessä

Sisältö

  1. Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoihin
  2. Asiakaslähtöisyys ja monitoimijuus palvelujen kehittämisessä
  3. Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus
  4. Toimintakonseptin rakentamisen prosessi
  5. Monitoimijuusosaamisen itsearviointi

 

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkkoympäristö. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opintojaksolla teet erilaisia itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja itsearvioinnin.

Opintojakso on suoritettavissa aikavälillä 17.4.-8.12.2023.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Vaikka kurssi on Hop On -toteutus, kurssin suorittamisen voi aloittaa vasta 17.4.2023. Hyväksymiskirje/aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä 10.4.2023 jälkeen, kuitenkin ennen kurssin avautumista. Tälle kurssille mahtuvat kaikki mukaan.