Kesä
Opintojakson nimi Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä
Opintojakson ajankohta 01.02.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Riku Niemistö
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.02.2022 - 31.08.2022
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

01.02.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö:

  • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoihin
  • Asiakaslähtöisyys ja monitoimijuus palvelujen kehittämisessä
  • Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus
  • Toiminta konseptin rakentamisen prosessi
  • Monitoimijuusosaamisen itsearviointi

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • Tunnistaa palvelujärjestelmän erilaisia toimijoita sekä niiden tehtäviä ja rooleja
  • Suunnitella palveluita asiakaslähtöisesti ja monitoimijaisesti
  • Soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
  • Tunnistaa digitalisuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia sotepalveluiden kehittämisessä

Hyödyt:

Monitoimijuus ja monitoimijainen kehittäminen ovat avainteemoja uusien hyvinvointialueiden työssä.

 

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää erilaisia itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja itsearvioinnin. Opiskelumateriaalina toimii kurssialustan materiaalit. Opintojakso on ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua verkkoympäristö Digicampuksessa.

Opintojakson tiedot

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua paitsi minkä vain ammattikorkeakoulun opiskelijat, myös Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksen opiskelijat (UUDO).

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso suoritetaan verkkoympäristö Digicampuksessa. Linkki alustalle: https://digicampus.fi/login/index.ph

HUOM! Ilmoittautuessasi opintojaksolle, saat sähköpostiisi automaattiviestin, joka sisältää kurssiavaimen opintojaksolle. Rekisteröidy käyttäjäksi Digicampukseen ja syötä saamasi kurssiavain kirjautumisen yhteydessä niin pääset sisään kurssialustalle.

 

Ongelmatapauksessa voit olla yhteydessä avoin@vamk.fi