Syksy
Opintojakson nimi Monitoimijuus kehittämisyhteisössä
Opintojakson ajankohta 31.08.2021 - 20.12.2021
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Päivi Sanerma
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.08.2021 - 30.09.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Monitoimijuus kehittämisyhteisössä

31.08.2021 - 20.12.2021

Opintojakson kuvaus

MOOC:in suorittuasi osaat

 • tunnistaa palvelujärjestelmän erilaisia toimijoita sekä niiden tehtäviä ja rooleja
 • suunnitella palveluita asiakaslähtöisesti ja monitoimijaisesti
 • soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä
 • tunnistaa digitaalisuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia sote-palvelujen kehittämisessä

Sisältö:

 1. Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoihin
 2. Asiakaslähtöisyys ja monitoimijuus palvelujen kehittämisessä
 3. Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus
 4. Toimintakonseptin rakentamisen prosessi
 5. Monitoimijuusosaamisen itsearviointi

Arviointikriteerit

Hyväksytty tietotestin suorittaminen; arviointi hyväksytty/hylätty

Tehtävissä ei ole pisteytettyä arviointia. Hyväksytty suoritus edellyttää osien 1-5 kaikkien tehtävien suorittamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan Hamkin moodle alustalle. Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumattomasti 31.8. alkaen.

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.
 • Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.

Ilmoittautumistiedot

 • Opintojaksolle voi ilmoittautua 30.9 saakka.
 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää Purosta kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle
 • Saat sähköpostiviestin, kun sinut on hyväksytty ja  sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin. Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä.