Non-stop
Opintojakson nimi Muotoilun perusteet ja pintamallinnus
Opintojakson ajankohta 30.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Antti Henell
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Muotoilun perusteet ja pintamallinnus

30.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja muotoilun perusteet sekä osaa pintamallinnuksen perusteet ja periaatteet. Opiskelija oppii hyödyntämään kurssilla opittuja käsitteitä sekä menetelmiä perustasolla omassa työssään. Tämän lisäksi hän oppii tunnistamaan muotoilijan työnkuvan ja muotoilun vaatimukset koneensuunnittelussa.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelija tuntee pintamallinnuksen komennot pystyy mallintamaan niiden avulla haluamiaan pintamalleja, joita voi hyödyntää harjoitustyössään.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään visuaalisia kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä. Opiskelija pystyy tekemään tiedoston 3D-printterille tulostusta varten.

Sisältö:

3D-pintamallinnustavat ja hybridimallinnus. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä.

Edeltävyysehdot

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen kuten Inventor, SolidWorks tai Catia perusteet.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija pystyy mallintamaan annetut tehtävä ja mallintamaan harjoitustyön, jossa on huomioitu muotoilun mahdollisuudet tuotteistamisessa. Raportti harjoitustyöstä ja pintamallinnustehtävien palauttaminen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus

Opintojakson tiedot

Opetuskieli on suomi.

Opintojakson lisätiedot

Maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikolla 42 sekä 19.12.2022-6.1.2023 välisenä aikana ja viikolla 9.