Syksy
Opintojakson nimi Muovit ja tekstiilit kiertotaloudessa
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Liisa Lehtinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Muovit ja tekstiilit kiertotaloudessa

19.09.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla.

Arviointikriteerit

 • H-5
 • Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida lukemaansa tietoa ja soveltaa sitä käytännön esimerkeissä.
 • Arviointikriteeristö löytyy Itslearningistä kurssin sivuilta
 • Palautetut tehtävät arvioidaan pisteyttämällä ne 0-3 p. Pisteiden kokonaismäärä määrittää loppuarvosanan. Kaikki tehtävät on palautettava hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakso järjestetään verkossa 19.9.2022-30.11.2022.
 • Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla.
 • Opiskelija voi työskennellä kurssilla omaan tahtiinsa.
 • Oppimismenetelmät: Verkkomateriaali, Projektioppiminen, Tutkimus, raportointi
 • Verkkotehtävät Itslearningissä, ei tenttiä
 • Kokonaistyömäärä 3 x 26,7 h
 • Kumpikin osio, muovit ja tekstiilit, ovat 1,5 op:n kokonaisuudet, joissa on 3 etätehtävää.

Ilmoittautumistiedot

Turun ammattikorkeakoulun omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissä!

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että

 • Turun AMK:n opiskelijoille on määritelty opiskelijakiintiö 20
 • muiden Suomen AMK:ien opiskelijakiintiö on: 15 opiskelijaa. TÄYNNÄ
 • Avoimen AMK:n opiskelijakiintiö on 10 opiskelijaa.

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.