Non-stop
Opintojakson nimi Musiikin hahmotusaineet: soitinnus ja sovittaminen
Opintojakson ajankohta 01.08.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Johanna Ruotsalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 14.08.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Musiikin hahmotusaineet: soitinnus ja sovittaminen

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Kehitän musiikin hahmottamisen taitojani erityisesti soitinopin, soitintamisen ja sovittamisen perustaitojen osalta.
 • Ymmärrän musiikin hahmotusaineosaamisen olevan osa instrumenttiosaamista.
 • Arvioin omaa osaamistani ja kehittymistarpeitani suhteessa ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogikoulutuksen osaamistavoitteisiin.
 • Käytän opiskeluun liittyviä järjestelmiä ja menetelmiä.
 • Tunnen oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut opiskelun tukena.
 • Kehitän ja arvioin oppimis-, opiskelu- ja työskentelytaitojani.

Sisältö:

 • Perehdyt soitintamisen ja sovittamisen perusteisiin ja harjoittelet niihin liittyviä käytännön taitoja.
 • Opit käyttämään opinnoissasi tarvittavia järjestelmiä ja digitaalisia työkaluja.
 • Kehität musiikin hahmotusosaamista erityisesti soitinopin, soitintamisen ja sovittamisen perusteiden näkökulmasta.
 • Hallitset soitinopin perustiedot: Soitinperheet; Partituurijärjestyksen; Orkesterisoittimien lyhyen historian; Orkesterisoitinten äänenmuodostuksen perusteet; Soittotekniikan perusteet (esim. soittoasento); Orkesterisoittimelle kirjoittamisen (esim. ääniala, transpositiot, klaavit, yleisimmät soittotekniikat).
 • Hallitset soitinnuksen ja sovittamisen alkeet: osaat kirjoittaa omia soitinnus- ja sovitusharjoituksia.

Arviointikriteerit

Arviointi (hyväksytty/hylätty) perustuu kurssialustalle palautettuihin kurssitehtäviin.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso jakautuu kahteen moduuliin, perustietoihin eli soitinoppiin ja soveltavaan osuuteen eli soitintamiseen ja orkestraation alkeisiin. Opiskelija opiskelee itsenäisesti Moodle-verkkoalustalla soitinoppiosuuden, ja tekee siihen liittyviä pieniä harjoitustehtäviä erityisesti omaan soittimeen/oman soittimen edustamaan soitinperheeseen liittyen. Soveltava osuus tehdään verkkoalustan esimerkkeihin tutustuen sekä kirjoittaen omia soitinnuksia ja orkestraatioita.

A. Soitinoppi (perustiedot): Soitinperheet; Partituurijärjestys; Soittimen lyhyt historia; Soittimen rakenne ja äänenmuodostuksen perusteet; Soittotekniikan perusteet (esim. soittoasento); Soittimelle kirjoittaminen (esim. ääniala, transpositiot, klaavit, yleisimmät soittotekniikat). Käydään läpi kaikki yleisimmät orkesterisoittimet.

B. Soitinnus ja sovittamisen alkeet (soveltavat tiedot): Opiskelija tutustuu itsenäisesti verkkoalustalla oleviin soitinnus- ja sovitusesimerkkeihin. Opiskelija kirjoittaa omia soitinnus- ja sovitusharjoituksia. Kurssin lopputehtävänä on laajempi soitinnus- ja/tai sovitustehtävä pienkamariyhtyeelle tai ensemblelle.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)