Kesä
Opintojakson nimi Musiikin ilmiöt ajassa
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Johanna Talasniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.04.2023
Ilmoittaudu

Musiikin ilmiöt ajassa

01.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa etsiä, valita ja käyttää monipuolisesti musiikkia erilaisissa tehtävissään, erilaisisissa tilanteissa ja erilaisiin tarpeisiin vastaten. Musiikin ilmiöiden tunnistaminen historiallisina jatkumoina yli genrerajojen ja niiden kytkeminen ajankohtaisiin ilmiöihin tukee opiskelijan ammatillista kasvua aktiiviseksi tulevaisuuden toimijaksi. Opiskelija kehittää historiallista ja lähdekriittistä ajatteluaan, yhteistyötaitoja ja ohjelmiston tuntemustaan sekä valmiuksiaan perustella kirjallisesti ja suullisesti omia näkemyksiään vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Sisältö

Musiikin ilmiöiden, kuten soinnin, rytmin ja ajan, rakenteen, esittämisen ja kuuntelemisen sekä niiden muuttumisen tarkastelua sekä menneisyydessä että nykyhetkessä. Musiikin muutostrendien analysointia eri aikoina ja eri genreissä.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa tunnistaa eri aikojen ja genrejen musiikista keskeisiä muutostrendejä ja ilmiöitä sekä hyödyntää musiikillista kulttuuriperintöä luovasti omassa ammatillisessa toiminnassaan. Opiskelija osaa toimia annetun aikataulun puitteissa, perustella näkemyksiään vuorovaikutustilanteissa ja löytää muiden kuvauksista itselleen uusia näkökulmia.

Hyväksytty suoritus edellyttää ohjeiden mukaisesti suoritettujen oppimistehtävien palauttamista toteutusaikana.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkokurssi Metropolian Moodlessa https://moodle.metropolia.fi/, mutta sisältäen yhteisen aloituksen etäopetuksena zoomissa:

  • yhteinen aloitus zoomissa
  • itsenäinen perehtyminen opetusmateriaaliin
  • musiikin kuuntelu
  • oppimistehtävät
  • verkkokeskustelut

Ma 5.6. klo 10-11.30 yhteinen aloitus etänä zoomissa, muuten ajasta ja paikasta riippumatonta omaa työskentelyä opintojakson toteutusaikana 1.6.-31.8. tehtävien palautuksille ja niistä keskustelulle annetun aikataulun mukaisesti. Voit keskittää työskentelyäsi omien aikataulujesi mukaan, kunhan varaat tehtäville riittävästi aikaa.

Opintojakson tiedot

Kirjallisia ja videomateriaaleja sekä äänitteitä, jotka tai joiden linkit Moodlen työtilassa.

Laskennallinen kuormitus 5 op x 27 tuntia = 135 tuntia ajalla 1.6.-31.8. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää niihin syventymistä. Varaa siis aikaa tehtävien tekemiseen mieluiten usean tunnin jaksoissa.

Palautetta opintojaksosta kerätään varsinaisesti opintojakson lopussa loppuarviointitehtävissä, mutta palautetta saadaan ja havainnoidaan myös jatkuvasti opintojakson aikana esimerkiksi oppimistehtäviin kuuluvista itsearvioinneista.