Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Musiikin tekijänoikeus
Opintojakson ajankohta 28.09.2022 - 07.12.2022
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.09.2022

Musiikin tekijänoikeus

28.09.2022 - 07.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mitä tarkoittaa tekijänoikeus sekä kertoa tekijänoikeuden pääperiaatteet. Opiskelija osaa erottaa ja nimetä eri tekijänoikeusjärjestöt sekä tunnistaa tekijänoikeusloukkauksen.Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa opiskelussaan/työssään.

Kurssi koostuu avausmoduulista ja yhdeksästä erillisistä viikon mittaisista moduuleista. Moduulit on suoritettava numerojärjestyksessä, koska osassa moduuleista on ryhmäkeskustelua, jotka suoritetaan tiettyinä aikoina.

Asiasisältönä on ensinnä moduuleja tekijänoikeuden perusteista, miten se syntyy, mikä on teos, kuka saa tekijänoikeussuojaa ja niin edelleen. Toisessa ja kolmannessa moduulissa jatketaan peruskäsitteiden läpikäyntiä ja tehdään ryhmäkeskustelu Case-tapauksista. 4. moduuli päättää perusasioiden käsittelyn ja tämän modulin lopussa tehdään analyysi sekä monivalintakoe. 5. moduulissa käydään läpi tekijänoikeusjärjestöt ja niiden tehtävät. Kuudes moduuli koostuu opetustoiminnan tekijänoikeudesta. Seitsemännessä moduulissa käydään kuntasopimusta, sopimusjärjestelyitä ja tallentamisen juridiikkaa. Jakson lopussa pääsee pelaamaan tietovisaa ja tekemään itsearvion tuloksista. Kahdeksannessa moduulissa käydään läpi some-ulottuvuutta (YouTube, Spotify, Yle-Areena jne.) ja pääsee piirtelemään kaavioita itselleen syy- ja seuraus-yhteyksistä. 9. moduuli koostuu musiikin luvista ja se jatkuu myös viimeisessä moduulissa, jonka lopuksi jälleen pelataan ja tehdään lopputentti.

Edeltävyysehdot

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja ja soveltuu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty (S) – Hylätty (0).

3 opintopistettä vastaa 81 tunnin työskentelyä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojakson tiedot

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.