Kevät
Opintojakson nimi Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen
Opintojakson ajankohta 08.04.2024 - 12.05.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala
Opettaja Sanna Pekkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2023 - 15.12.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen

08.04.2024 - 12.05.2024

Opintojakson kuvaus

Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen -opintojakso (linkki Humakin verkkokauppaan) on osa 3/3 Vapaaehtoistoiminnan johtamisen osaamiskokonaisuudesta. Jakson teemoja ovat ennakoinnin menetelmät, toiminnan kehittäminen, muutoksen johtaminen sekä johtajan ja johdettavan roolit muutoksessa.

Opiskelijat saavat välineitä sekä vapaaehtoistoiminnan kentällä tapahtuvien muutoksien ennakointiin että muutostilanteissa toimimiseen. Opintojakson välitehtävä on omaan tai muuhun vapaaehtoisorganisaatioon tehtävä muutossuunnitelma.

Sisältö

 • Muutoksen johtaminen organisaatioissa
 • Kehitystrendien tunnistaminen ja ennakoinnin menetelmät
 • Kehittämisen menetelmät ja niiden soveltaminen käytäntöön.
 • Opin­to­jak­so kuu­luu Hu­ma­kin AMK-tut­kin­to­jen yh­tei­siin va­paas­ti va­lit­ta­viin opin­toi­hin. Opintojakso ei kuulu kulttuurituotannon koulutuksen polkuopintoihin.

Kenelle?

Vapaaehtoistoiminnan johtajat ja koordinaattorit eri alojen järjestöissä ja muissa organisaatioissa. Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet.

Lisätiedot

Huom. Opintojakso kuuluu Vapaaehtoistoiminnan johtamisen 15 op opintokokonaisuuteen, mutta opintojakson voi suorittaa myös itsenäisenä jaksona. Osaamiskokonaisuus antaa valmiudet suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa erilaisissa organisaatioissa ja eri toimialoilla: kulttuuritapahtumissa, urheiluseuroissa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tai kuntasektorilla.

Tavoitteet

Opiskelija:

 • Tunnistaa vapaaehtoistoimintaan liittyviä kehittämistarpeita organisaatioissa.
 • Oppii hyödyntämään ennakoinnin menetelmiä toiminnan suunnittelussa.
 • Oppii hyödyntämään kehittämismenetelmiä toiminnan laadun parantamiseksi.
 • Ymmärtää johtamisen roolin muutostilanteissa.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää kolme (3) lähipäivää verkossa:

 • 11.04.2024 klo 12.00-16.00
 • 12.04.2024 klo 10.00-15.00
 • 10.05.2024 klo 10.00-15.00

Lähipäivien välillä työskennellään itsenäisesti ja tehdään kehittämistehtävä vapaaehtoisorganisaatioon.

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.