Non-stop
Opintojakson nimi Muutoksen johtaminen
Opintojakson ajankohta 01.09.2020 - 31.12.2020
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin opettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.08.2020 - 30.11.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Muutoksen johtaminen

01.09.2020 - 31.12.2020

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on muun muassa oppia:

 • muutosjohtamisen merkitys ja mihin muutosjohtamisen taitoja tarvitaan
 • perinteisestä johtamisesta monikanavaiseen verkostojohtamiseen
 • asiakaslähtöistä ja asiakasta ymmärtävää toimintaa ja johtamista
 • valinnanvapauden keskeisimmät teemat ja mitä se johtamiselta edellyttää
 • mitä tietojohtaminen on ja miksi sitä tarvitaan muutoksessa.
 • prosessit ja käytännöt, joiden avulla tietoa kerätään, jalostetaan ja hyödynnetään organisaation sisällä sekä organisaatioiden välisessä kommunikoinnissa.
 • miten tietoa käytetään toiminnan johtamisessa ja päätöksenteossa.
 • mitä omavalvonnolla tarkoitetaan ja miten se toimii työvälineenä johtamisessa.
 • ymmärtämään ja johtamaan muutosta sekä käyttämään muutosjohtamisen työvälineitä.

Sisältö:

Koulutus jakautuu seuraaviin teemoihin:

 • muutosjohtaminen
 • perinteisestä johtamisesta monikanavaisen palvelutuotannon johtamiseen
 • tiedolla johtaminen muutoksessa
 • SOTE-muutoksessa ja johtamisessa korostuu palvelujen laadun varmistaminen ja omavalvonta
 • esimiehenä muutoksessa

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja on täysin omaan tahtiin suoritettavissa. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Kurssimateriaali on nähtävillä verkkoalustalla. 

Opintojakson tiedot

Ajankohta: 1.9.-31.12.2020 aloitus joka kuukauden 1. tiistai edellä mainitulla aikavälillä. Ilmoittautumiset käsitellään n. viikkoa ennen seuraavaa aloitusta.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen: Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.