Kesä
Opintojakson nimi Muuttuva kasvatustyö
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Pakarinen Tuija
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Muuttuva kasvatustyö

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Muuttuva kasvatustyö -opintojaksolla tarkastellaan lapsuutta ja lapsuuden merkitystä sekä lapsen aseman muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi perehdytään omaan ja ammatilliseen kasvatusorientaatioon sekä ammatillisen kasvatustyön toimintaympäristöihin ja keskeisiin niitä ohjaaviin asiakirjoihin.

Keskeinen sisältö

  •  arvot kasvatustyössä
  • muuttuva lapsuus, lapsen oikeudet ja lapsinäkökulma
  • lapsi- ja perhepolitiikka
  • kasvatus osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua
  • kasvatusyhteistyö, ammatillinen kasvatustyö
  • varhaiskasvatuspalvelut ja suomalainen koulutusjärjestelmä
  • varhaiskasvatusta ja perusopetusta säätelevä lainsäädäntö ja ohjaavat dokumentit

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ohjeistetun suoritusjärjestyksen ja aikataulun mukaisesti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja oppimistehtäviä yhteensä neljä (4) sekä päättötentin.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.