Kevät
Opintojakson nimi Myynnin ja markkinoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 27.02.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Koivunen Kati
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Myynnin ja markkinoinnin perusteet

09.01.2023 - 27.02.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee markkinoinnin ja myynnin perusteet sekä modernin markkinointiajattelun ja -ympäristön. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin ja myynnin tehtävät yrityksessä, kohderyhmäajattelun sekä kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin ja myynnin roolin yrityksen menestystekijänä sekä osaa tehdä ratkaisuja ja valintoja markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa. Opiskelija tuntee markkinointiviestinnän, markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut sekä tiedostaa vastuullisuuden osana myyntiä ja markkinointia.

Kompetenssit: innovaatio-osaaminen, liiketoimintaosaaminen

Sisältö:

• Markkinoinnin ja myynnin perusteet • Moderni markkinointi ja markkinointiympäristö • Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi • Kilpailukeinot • Markkinointiviestintä kilpailukeinona • Asiakkuuksien hallinta

Arviointikriteerit

H-5

Arviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

1) Keskustelutehtävä (hyväksytty/täydennettävä/hylätty)

2) Tentti (hyl/1-5)

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti annetussa aikataulussa. Mikäli jompikumpi tehtävistä hylätään, siirtyy opintojakson suorittaminen seuraavalle toteutukselle.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu, videoluennot, testit, tentti ja keskustelutehtävä.

Opintojakson tiedot

Kurssin testejä ja materiaaleja voi suorittaa ja opiskella omaan tahtiin, mutta tehtävät ovat auki seuraavasti: Keskustelutehtävä on auki viikot 3 ja 4. Keskustelutehtävän osa 1 (oma aloitus) suoritettava viikon 3 aikana.

Osa 2 (muille vastaaminen) viikon 4 aikana.

Tentti on auki viikon 6 ajan. Keskustelutehtävä tulee olla suoritettu ennen tenttiä.

 

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi