Syksy
Opintojakson nimi Myynnin johtaminen
Opintojakson ajankohta 26.09.2022 - 04.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Myynnin johtaminen

26.09.2022 - 04.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Osaat arvioida ja kehittää kannattavia asiakkuuksia ja yhteistyösuhteita.
  • Osaat toteuttaa arvoa tuottavan ja ratkaisukeskeisen myyntiprosessin.
  • Osaat analysoida, suunnitella ja ohjata yrityksen myyntitoimintaa.

Sisältö:

  • Millainen on myynnin toiminta- ja kilpailuympäristö?
  • Mikä on myynnin rooli yrityksen strategian toteuttajana ja asiakasymmärryksen lisääjänä?
  • Miten yrityksen myyntitoimintaa analysoidaan ja mitataan?
  • Miten myyntiä suunnitellaan ja ohjataan?
  • Miten teknologiat tukevat myynnin tuloksellisuutta?

Johtamistehtävissä on tarpeellista ymmärtää laajasti organisaatioiden välistä kaupankäyntiä ja asiakkuuksien kehittämistä.

Opintojakson keskeinen tavoite on, että tunnistat toimintaympäristön vaikutukset, kytket asiakkuuksien ja myynnin johtamisen organisaation strategiaan ja osaat suunnitella ja ohjata ja seurata myynnin ja asiakkuuksien tuloksellisuutta.

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltävää osaamista

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa

  • hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti myyntitoimintaan ja markkinointiin liittyvää tietoa
  • arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso alkaa 26.9.2022, jolloin kurssin alustalle pääsee kirjautumaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa (Xamk Learn) ja suoritukset tehdään annettavan aikataulun mukaan. Opintojakson alustalla on tallennetut videoluennot, tehtävät ja pääosa tarvittavista aineistoista. Tehtävät ovat monivalintatenttejä, keskustelutehtäviä ja analyysitehtäviä. Opintojakso sisältää tehtäviä, jossa sovelletaan aiheita omasta yrityskontekstista.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelumateriaali:

Opintojakson alustalla on tallennetut videoluennot, tehtävät ja pääosa tarvittavista aineistoista. Kaikki aineisto on saatavilla heti opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.