Syksy
Opintojakson nimi Uudistuva ja uudistava johtaminen (YAMK)
Opintojakson ajankohta 26.08.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kristiina Brusila-Meltovaara
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Uudistuva ja uudistava johtaminen (YAMK)

26.08.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tunnistaa johtamisen ajankohtaiset ilmiöt, teoriat ja mallit sekä seurata ajankohtaista johtamisen ja työelämän keskustelua
  • tunnistaa uudistumisen edellytykset ja keinot muutoksessa johtamisessa
  • tulkita ja kehittää organisaatiokulttuuria organisaation uudistumisen edistämisessä

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Jakso käynnistyy opetuksessa 26.8.2022 (Zoom) Jaksoon sisältyy ryhmätehtävä ajankohtaisesta artikkelista ja kirjallinen oppimistehtävä (yksilötehtävä) annetusta materiaalista. Artikkelin ryhmätehtävä ja esitykset toteutuvat monialaisissa ryhmissä. Artikkelit esitetään 26.9.2022 (Zoom) ja 27.9.2022 (Zoom).

Kolme zoomin välityksellä toteutettavaa lähipäivää. 26.8.2022 26.9.2022 27.9.2022 Opetus klo 9:15- n. 16:00

Ilmoittautumistiedot

Tämä opintojakso tarjolla vain Avoin AMK/ammattiliittojen jäsenille, hinta, 75 €.

Ei tarjota maksuttomana Campusonline-opiskelijoille, mutta voi osallistua kurssille avoimen AMK:n opiskelijana ja laskutamme 75 € kurssin alettua.