Syksy
Opintojakson nimi Myyntipsykologia (YAMK)
Opintojakson ajankohta 27.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Myyntipsykologia (YAMK)

27.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojaksolla opit mitä on ammattimainen myynti sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Opit perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Koulutuksen sisältää sekä kuluttajille suuntautuvan että yritysten välisen myynnin menetelmiä ja esimerkkejä. Sisältö: Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa? Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään? Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen? Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointi perustuu ennakkotehtävästä, verkkotentistä ja oppimispäiväkirjasta saataviin pisteisiin. Tarkemmat tiedot annetaan opintojakson alussa oppimisympäristössä

Opiskelija osaa a. käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa ja soveltaa sitä käytännössä. b. ratkoa monimutkaisia myyntiin ja myyntijohtamiseen liittyviä haasteita. d. vastata omasta toiminnastaan ja kehittää sitä itsenäisesti. f. toimia tavoitteellisen myyntitiimin jäsenenä tai vetäjänä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelijat tekevät opintojakson alussa määräaikaan mennessä opintojaksoon liittyvän ennakkotehtävän. Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat oppimateriaaliin liittyvän henkilökohtaisen kirjautumiskoodin. Tämä jälkeen opiskelija opiskelee aineiston itsenäisesti, suorittaa opintojaksoon kuuluvan verkkotentin sekä laatii ja palauttaa ohjeistuksen mukaisen oppimispäiväkirjan määräaikaan mennessä.

Opintojakson aikataulu on seuraava: – Ennakkotehtävä aukeaa 27.9.2022 – Ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä 9.10.2022 – Verkkotenttitodistuksen ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä 12.12.2022

Opintojakson tiedot

Kyseessä on kokonaan verkossa toteutettava opintojakso ja sen aineisto löytyy opintojakson verkkosivulta makatemia.fi. Opintojakso perustuu vahvaan tutkimustietoon ja sen on laatinut myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parvinen, jonka mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi.