Kevät
Opintojakson nimi Myyntipsykologia
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 01.05.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Myyntipsykologia

16.01.2023 - 01.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opintojaksolla opit mitä on ammattimainen myynti sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Opit perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Koulutuksen sisältää sekä kuluttajille suuntautuvan että yritysten välisen myynnin menetelmiä ja esimerkkejä. Sisältö:  Mitä on myyntipsykologia ja miten se toimii verkossa? Mitä on asiakasprofilointi ja miten sitä hyödynnetään? Kuinka toteuttaa asiakkaan osallistaminen? Miten kasvattaa lisäarvon myynti käytännössä?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa a. käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa ja soveltaa sitä käytännössä. b. ratkoa monimutkaisia myyntiin ja myyntijohtamiseen liittyviä haasteita. d. vastata omasta toiminnastaan ja kehittää sitä itsenäisesti. f. toimia tavoitteellisen myyntitiimin jäsenenä tai vetäjänä.

Arviointiasteikko

1-5 Arviointi perustuu ennakkotehtävästä, verkkotentistä ja oppimispäiväkirjasta saataviin pisteisiin

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opskelijat tekevät opintojakson alussa määräaikaan mennessä opintojaksoon liittyvän ennakkotehtävän. Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat oppimateriaaliin liittyvän henkilökohtaisen kirjautumiskoodin. Tämä jälkeen opiskelija opiskelee aineiston itsenäisesti, suorittaa opintojaksoon kuuluvan verkkotentin sekä laatii ja palauttaa ohjeistuksen mukaisen oppimispäiväkirjan määräaikaan mennessä.

Aikataulu on seuraava: – Ennakkotehtävä aukeaa 16.1.2023 – Ennakkotehtävän viimeinen palautuspäivä 29.1.2023 – Verkkotenttitodistuksen ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä 23.4.2023

Opintojakson tiedot

Myyntipsykologia on Suomen ensimmäinen ja paras myynnin erinomaisuuteen ja psykologiaan porautuva verkkokurssi. Se perustuu vahvaan tutkimustietoon ja sen on laatinut myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parvinen.