Kevät
Opintojakson nimi Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 05.06.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Harriet Tervonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 01.03.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta

13.03.2023 - 05.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa käsitteistää naiseen kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa ilmiöinä. Opiskelija tulee tietoiseksi omista asenteistaan ja arvoistaan suhteessa väkivaltaan. Opiskelija saa perusvalmiuksia tunnistaa sekä ennaltaehkäistä naiseen kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Opiskelija saa valmiuksia väkivallan puheeksi ottamiseen ja väkivaltaa kokeneen ohjaamiseen asiakkaan hoitoketjussa Opiskelija saa monialaisia näkökulmia ja valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö:

Naiseen kohdistuva väkivalta; ilmiö, monimuotoisuus ja yleisyys. Lähisuhdeväkivalta; ilmiö, muodot ja yleisyys.

Edeltävyysehdot

60 op ammattikorkeakouluopintoja tai vastaavat tiedot / sote-alan työkokemus.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: hyväksytty-hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu verkossa, oppimisalusta Moodlessa. Alkuinfo online, online-webinaarit, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, casetyöskentely, vertaisarviointi ja itsearviointi. Yhteensä 5 tehtävää (ennakotehtävä + 3 tehtävää ilmiöihin liittyen + palautetehtävä).

Alustava aikataulu:

  • 13.3. klo 14.15-15.45 (info)
  • 20.3. ja 21.3. klo 14.15-16.30 pienryhmät
  • 3.5. klo 14.15-17 webinaari
  • 8.5. ja 9.5. klo 14.15-16.30 reflektio pienryhmässä, opintojakson päätös.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 21.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi