Kevät
Opintojakson nimi Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 26.02.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Harriet Tervonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 31.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta

08.01.2024 - 26.02.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Tunnistan ja osaan kuvata naiseen kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa ilmiöinä.
  • Tulen tietoiseksi omista asenteistani ja arvoistani suhteessa väkivaltaan.
  • Saan valmiuksia väkivallan puheeksi ottamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä väkivaltaa kokeneen ohjaamiseen asiakkaan hoitoketjussa ja palvelujärjestelmässä.
  • Saan monialaisia näkökulmia ja valmiuksia yhteistyöhön sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö:

Naiseen kohdistuva väkivalta; ilmiö, monimuotoisuus ja yleisyys. Lähisuhdeväkivalta; ilmiö, muodot ja yleisyys.

Edeltävyysehdot

60 op ammattikorkeakouluopintoja tai vastaavat tiedot / sote-alan työkokemus.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: hyväksytty-hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu verkossa, oppimisalusta Moodlessa. Alkuinfo online, online-webinaarit, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, casetyöskentely, vertaisarviointi ja itsearviointi. Yhteensä 5 tehtävää (ennakotehtävä + 3 tehtävää ilmiöihin liittyen + palautetehtävä).

Opintojaksoon kuuluu online läsnäolovelvollisuus työnohjauksellisiin webinaareihin (2 kpl) ja opintojakson teemawebinaariin (1 kpl)

Alustava aikataulu:

  • 8.1. klo 14.15-15.45 (info)
  • 15.1. klo 14-16 ryhmä A, klo 16-18 ryhmä B (orientaatio ja pienryhmätyöskentely)
  • 22.2. klo 14.15-17 webinaari
  • 26.2. klo 14-16 ryhmä A, klo 16-18 ryhmä B (reflektio pienryhmässä, opintojakson päätös).

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta. Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 7.12. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.