Kevät
Opintojakson nimi Näkökulmia biotalouteen
Opintojakson ajankohta 18.01.2021 - 31.05.2021
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Anne Poutiainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 30.04.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Näkökulmia biotalouteen

18.01.2021 - 31.05.2021

Opintojakson kuvaus

Tämä opinto on tarkoitettu vain ammattiliitto PROn jäsenille!

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää/osaa

  • Tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit
  • Biotalouden globaalin merkityksen maapallolle
  • Suomen biotalousstrategian
  • Biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa
  • Pohtia omaa biotalousosaamistaan ja sen mahdollisia täydentämistarpeita

Sisältö

1. Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit: Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous, biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla: metsäbiotalous, agrobiotalous, energia, tuotantoympäristöteknologia, kemia ja kiertotalous, bioraaka-aineet ja materiaalit, luontopalvelut ja matkailu 2. Keskeiset biotalouden strategiat: Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet, maapallo 2030, Pariisin kestävän kehityksen sopimus, EU 2020 strategia 3. Biotalouden luomat tulevaisuuden mahdollisuudet

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

Palautetut tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.