Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Nätsvenska – ruotsin valmentava verkkokurssi
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 26.02.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Katri Kallinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 09.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Nätsvenska – ruotsin valmentava verkkokurssi

16.01.2023 - 26.02.2023

Opintojakson kuvaus

Haluatko edetä nopeammin valmentavissa verkko-opinnoissa?

Kurssilla kerrataan kuuden tekstikappaleen yhteydessä myös ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet.

Sekä teksteihin että kielioppiin liittyy tehtäviä, jotka nopeasti auttavat sanojen ja kielioppirakenteiden opiskelussa ja harjoittelussa.

Nätsvenska koostuu viidestä kaikille kurssilaisille yhteisestä tekstikappaleesta, joissa kuvitteelliset ammattikorkeakouluopiskelijat esiintyvät erilaisissa jännittävissä tilanteissa. Kuudes suuntaava tekstikappale (A, B, C tai D) valikoituu oman koulutusalasi mukaan.

Tehtäviin liittyvät ohjeet saat aina erikseen kunkin tekstikappaleen yhteydessä. Lopputentti pidetään verkossa.

• Työelämään valmentavia viestintätilanteita • AMKin eri koulutusalojen yleistermistöä • Keskeiset kielioppirakenteet: verbit, prepositiot, substantiivit ja persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, järjestysluvut, passiivi, det- ja man-pronominit, kysymyssanat, adjektiivit, adverbit, partisiipit ja sanajärjestys.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Nätsvenska on nopeasti etenevä ruotsin valmentava kurssi. Sen kesto on 6 viikkoa, se pidetään aikavälillä 16.1. – 26.2.2023.

Nätsvenska on laajuudeltaan 3 opintopistettä ja se on suunniteltu ammattikorkeakouluihin valmentavaksi ruotsin kurssiksi ennen pakollista tutkintoruotsia.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.