Kesä
Opintojakson nimi Nautojen hyvinvoinnin mittaaminen
Opintojakson ajankohta 12.06.2023 - 27.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Kämäräinen Hilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Nautojen hyvinvoinnin mittaaminen

12.06.2023 - 27.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan nautojen hyvinvoinnin arviointiin ja mittaamiseen erilaisilla menetelmillä.

Keskeinen sisältö

Nautojen syömis-, juomis- ja märehtimiskäyttäytyminen, pötsin pH:n mittaaminen, kiiman ja astumisen seuranta, utare- ja sorkkaterveyden mittaaminen, kasvun ja kehityksen mittaaminen.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä: Nautojen hyvinvoinnin mittaamisesta kiinnostuneet

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.