Kesä
Opintojakson nimi Nautojen hyvinvointi
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 15.08.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Kämäräinen Hilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Nautojen hyvinvointi

01.06.2023 - 15.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opinnot suoritettuaan

  • opiskelija tuntee nautojen hyvinvoinnin määritelmän, käsitteet ja eri tavat tarkastella nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija tuntee nautojen tuotantoprosessit, tuotantoa ohjaavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset, erilaisten hoitotoimenpiteiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksen nautojen hyvinvointiin.
  • opiskelija tuntee tavat mitata nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Keskeinen sisältö

Tuotantoprosessit, lajinmukainen käyttäytyminen, eläimen tarpeet, hyvinvointia ohjaavat säädökset, hyvinvoinnin määritelmät ja mittauskäytännöt sekä hyvinvointi käytännössä.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä: Nautojen hyvinvoinnista kiinnostuneet ammattikorkeakoulujen opiskelijat

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.