Kesä
Opintojakson nimi Nautojen hyvinvointi
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Kämäräinen Hilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Nautojen hyvinvointi

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opinnot suoritettuaan

  • opiskelija tuntee nautojen hyvinvoinnin määritelmän, käsitteet ja eri tavat tarkastella nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija tuntee nautojen tuotantoprosessit, tuotantoa ohjaavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset, erilaisten hoitotoimenpiteiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksen nautojen hyvinvointiin.
  • opiskelija tuntee tavat mitata nautojen hyvinvointia.
  • opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Keskeinen sisältö

Tuotantoprosessit, lajinmukainen käyttäytyminen, eläimen tarpeet, hyvinvointia ohjaavat säädökset, hyvinvoinnin määritelmät ja mittauskäytännöt sekä hyvinvointi käytännössä.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien tekemisen, verkkokeskusteluihin osallistumisen, videon ja raportin sekä itsearvioinnin perusteella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on yhteensä noin 135 tuntia, joka koostuu aloitusluennosta 1h, itsenäisesti toteutettavasta käytännön havainnoinnista kohdetilalla 4h, videon suunnittelusta, tekemisestä, editoinnista ja tekstityksestä n. 30 h ja muusta itsenäisestä opiskelusta 100 h, joka sisältää kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin perehtymisen, lähtötentin Moodlessa, verkkokeskustelut, muut oppimistehtävät sekä raportin kirjoittamisen ja itsearvioinnin.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla on aloitusluento 3.6. 2024. Aloitusluento tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin.

Opintojaksoon kuuluu tilakäynti kohdetilalla. Tehtävään soveltuva nautakarjatila on etsittävä itse. Tila voi olla myös osallistujan kotitila tai muuten tuttu tila.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.