Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Näytön käyttö hoitotyössä
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.08.2022
Ilmoittautumistiedot

Näytön käyttö hoitotyössä

01.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet ja sisältö:

Osaat

  • tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä
  • kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi
  • perustella asioita vakuuttavasti
  • esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön

Edeltävyysehdot

Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta.

Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed) ja hänellä tulee olla valmiudet käyttää viestinnässä sähköisiä etäyhteyksiä (esim. Teams).

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä 1.9. – 16.12.2022 välisenä aikana.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.