Non-stop
Opintojakson nimi Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa
Opintojakson ajankohta 01.09.2021 - 31.10.2021
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jaana Holappa-Girginkaya
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 15.09.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa

01.09.2021 - 31.10.2021

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija:

  • osaa määritellä, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla tiedolla ja toiminnalla
  • ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa tuotetaan, tiivistetään ja levitetään
  • ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa hyödynnetään terveyspalveluissa

Sisältö: 

  • Näyttöön perustuvan tiedon määrittely
  • Näytön tuottaminen
  • Näytön käyttöönotto

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat opintojakson aloitusohjeet sähköpostitse viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli ilmoittaudut opintojaksolle erikoistumiskoulutuksen opiskelijana, ilmoittaudu avoimen amkin kautta. Opintojakso on maksuton.