Non-stop
Opintojakson nimi Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 14.06.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maisa Alajuuma
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 01.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC

05.09.2022 - 14.06.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija:

  • osaa määritellä, mitä tarkoitetaan näyttöön perustuvalla tiedolla ja toiminnalla
  • ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa tuotetaan, tiivistetään ja levitetään
  • ymmärtää, miten näyttöön perustuvaa tietoa hyödynnetään terveyspalveluissa

Sisältö: 

  • Näyttöön perustuvan tiedon määrittely
  • Näytön tuottaminen
  • Näytön käyttöönotto

Arviointikriteerit

Hyväksytty-hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

 

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)