Kevät
Opintojakson nimi Neuropsykiatrinen kuntoutus
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 21.05.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Eeva Tawast
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 26.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Neuropsykiatrinen kuntoutus

13.03.2023 - 21.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojaksolla keskitytään neuropsykiatrisen diagnoosin saaneen aikuis- ja vanhusasiakkaan hyvään kohtaamiseen ja kuntoutuksen mahdollisuuksiin. Opintojaksolla hyödynnetään kokemusasiantuntijoiden näkökulmaa ja tutkitaan moninaista elämää neuropsykiatrian kirjolla. Opetusmenetelmät sisältävät neuropsykiatristen oireyhtymien kuntoutukseen liittyviä käytännön harjoitteita.

Sisältö:

 • neuropsykiatrinen aikuisasiakas
 • neuropsykiatrinen vanhusasiakas
 • hyvä kohtaaminen neuropsykiatrisen asiakkaan kohtaamisessa elämänkaaren eri vaiheissa
 • kuntoutuksen mahdollisuudet neuropsykiatrisen asiakkaan kohdalla elämänkaaren eri vaiheissa
 • moninaisuus neuropsykiatrisen aikuis- ja vanhusasiakkaan elämässä
 • neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutuksen käytännöt aikuis- ja vanhusasiakkaiden parissa
 • kuntoutuksen suunnitteluun ja kuntoutusmenetelmiin tutustuminen

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle ilmoittautuvalla on suotavaa olla perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (ainakin autismin kirjo, ADHD, Touretten oireyhtymä), sillä näitä on käsitelty jo opintojaksokokonaisuuden peruskurssilla.

Valinnaisen (Yvok-)opintojakson osalta ei käsitellä opintojaksoon liittyviä AHOT-hakemuksia, mutta joustava pedagoginen ratkaisu on mahdollinen osoittamalla osaaminen opintojakson tentissä.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5;: arviointiperusteina jatkuva arviointi (verkko-opiskelun aktiivisuus) sekä itsenäiset etäoppimistehtävät

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opettajana psykologian lehtori, neuropsykiatrisen kuntoutuksen parissa työskennellyt psykologi Eeva Tawast (verkkoluennoilla myös Eveliina Holmgren)

30.3.-21.5.2023 virtuaalitoteutus, tehtävänpalautustakarajat pääosin 21.5.2023

 • 30.3. klo 9.30-11 Orientaatio Zoom (ETÄlinkki) sekä (nauhoitetaan ja katsottavissa myöhemminkin)
 • nauhoitetut verkkoluennot
 • 16.5. klo 13-15.15.30 neuropsykiatrisen kuntoutuksen etäopintokäyntimahdollisuus (sis. kokemusasiantuntijan vierailu; pyritään tallentamaan)
 • TAI itse järjestetty (virtuaali)opintokäynti
 • Täydennysaikaa mahdollisesti hylätyille (myös puuttuville!) suorituksille on maksimissaan kuukausi eli 21.6.2023 saakka. Mikäli opiskelija tarvitsee suoritusmerkinnän kevätlukukauden puolella, suoritus on palautettava viimeistään 9.6.2023.