Non-stop
Opintojakson nimi Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä
Opintojakson ajankohta 17.01.2023 - 30.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä

17.01.2023 - 30.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: – Opit tietämään mitä kognitiiviset toiminnot tarkoittavat sekä millaisia neuropsykologisia yleis- ja erityishäiriöitä on olemassa – Perehdyt keskeisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyviin kognitiivisiin oirekuviin – Opit ymmärtämään miten kognitiiviset oireet voidaan huomioida hoito- ja kuntoutustyössä asiakkaan toimintakykyä edistävällä tavalla Sisältö: – Aivojen toiminnan perusteet – Aivoterveyteen vaikuttavat tekijät – Kognitiivinen toiminta: – kielelliset toiminnot – näönvaraiset toiminnot – tarkkaavaisuus – toiminnanohjaus – muisti – tahdonalaisten liikkeiden säätely – Kognitiiviset oireet ja kuntouttava työote hoito- ja kuntoutustyössä – Yleisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyvät neuropsykologiset oirekuvat

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä sekä Learn-alustalla olevista materiaalilinkeistä sekä alustuksista. Kirjana on soveltuvin osin Jehkonen, Saunamäki, Paavola, Vilkki (toim.) Kliininen neuropsykologia, sivut 23-39 ja 57-272.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy loppuverkkotentti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opintojakson verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella.

Opintojakson tiedot

17.1.-30.8.2023. Tämä opintojakso alkaa 17.1.2023 jonka jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.