Non-stop
Opintojakson nimi Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä
Opintojakson ajankohta 01.09.2020 - 22.12.2020
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin opettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 17.08.2020 - 30.11.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä

01.09.2020 - 22.12.2020

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opit tietämään mitä kognitiiviset toiminnot tarkoittavat sekä millaisia neuropsykologisia yleis- ja erityishäiriöitä on olemassa
 • Perehdyt keskeisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyviin kognitiivisiin oirekuviin
 • Opit ymmärtämään miten kognitiiviset oireet voidaan huomioida hoito- ja kuntoutustyössä asiakkaan toimintakykyä edistävällä tavalla

Sisältö:

 • Aivojen toiminnan perusteet
 • Aivoterveyteen vaikuttavat tekijät
 • Kognitiivinen toiminta:
  • kielelliset toiminnot
  • näönvaraiset toiminnot
  • tarkkaavaisuus
  • toiminnanohjaus
  • muisti
  • tahdonalaisten liikkeiden säätely
  • näönvaraiset toiminnot
 • Kognitiiviset oireet ja kuntouttava työote hoito- ja kuntoutustyössä
 • Yleisimpiin neurologisiin sairauksiin liittyvät neuropsykologiset oirekuvat

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty-hylätty/täydennettävä. Hyväksytty suoritus edellyttää Learnissa olevan loppukokeen suorittamista H3 – tasolla (hyvä).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja on täysin omaan tahtiin suoritettavissa. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Kurssimateriaali on nähtävillä verkkoalustalla. Opintojaksoon kuuluu verkkotentti, joka on mahdollista suorittaa itselleen sopivana ajankohta. Opintojakson päätyttyä opiskelijalla on mahdollista tilata maksuton opintosuoritusote.

Opintojakson lisätiedot

Ajankohta: Syksyn 2020 aikana aloitus joka kuukauden 1. tiistai 1.9.-31.12.2020 välisenä aikana. Ilmoittaudut aina seuraavaan mahdolliseen aloitukseen. Suoritusaika noin 2-4 kk.

Kutsu koulutukseen lähetetään viimeistään aloitusta edeltävänä päivänä.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen: Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi