Syksy
Opintojakson nimi Nopsaa osaamista: Kehitä työelämäosaamistasi -opinnot
Opintojakson ajankohta 16.08.2021 - 20.12.2021
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Useita opettajia, jokaisella 7 osiolla on oma opettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 05.12.2021
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Nopsaa osaamista: Kehitä työelämäosaamistasi -opinnot

16.08.2021 - 20.12.2021

Opintojakson kuvaus

Tämä opintojakso on tarkoitettu vain ammattiliitto PRO:n jäsenille!

Nopsaa osaamista: Kehitä työelämäosaamistasi -opinnoilla voit kehittää osaamistasi mm. johtamisen, tiimityön, viestinnän, laadunhallinnan ja työhyvinvoinnin alueella. Koulutukset sopivat kaikille omien työelämävalmiuksiensa kehittämisestä tai yleensä työelämäkysymyksistä kiinnostuneille työntekijöille ja esimiehille.

Koulutukset:

  • Etäjohtaminen
  • Työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen
  • Tiimiesimiestyö
  • Johtaminen
  • Kriisien hallinta
  • Lean-esittely
  • Laatu

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot ovat suoritettavissa joustavasti itselle sopivaan aikaan ja tahtiin Kajaanin ammattikorkeakoulun verkkokoulutuksina. Yhden osion suorittamiseen tarvitset aikaa noin 2 – 4 tuntia ja voit suorittaa sen kerralla tai useammassa vaiheessa. Koulutustarjontaan sisältyy yhteensä seitsemän koulutusta.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumiset jokaiseen seitsemään osioon oman aikataulun mukaan Edukamu-alustalla.