Kevät
Opintojakson nimi Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Timo Hintikka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö

09.01.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija tiedostaa vertaisryhmien ja mediakulttuurin merkityksen nuoren identiteettityössä, vuorovaikutuksessa ja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelija tietää nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät.

Sisältö:

  • nuorten omat elämäntavat ja eri kulttuurit, ala- ja vastakulttuurit, mediakulttuuri
  • digitaalinen ja sosiaalinen media, kännykkäkulttuuri
  • nuorisotyön lähtökohdat, käytänteet ja menetelmät
  • nuorisotiedotuksen periaatteet

Edeltävyysehdot

Opiskelija tietää nuoruuteen liittyviä psykologisia, sosiologisia ja kasvatustieteellisiä peruskäsitteitä ja näkökulmia.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu ja vaihtoehtoiset oppimistehtävät. Opintojaksolla ei ole webinaareja, mutta se sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä keskustelupalstalle.