Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö
Opintojakson ajankohta 18.05.2020 - 31.07.2020
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Timo Hintikka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 25.03.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma

Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö

18.05.2020 - 31.07.2020

Opintojakson kuvaus

Opiskelija ymmärtää nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija tiedostaa vertaisryhmien ja mediakulttuurin merkityksen nuoren identiteettityössä ja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelija tietää nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät. Opintojakson sisältöinä ovat nuorten omat elämäntavat ja eri kulttuurit, ala- ja vastakulttuurit, mediakulttuuri, digitaalinen ja sosiaalinen media, kännykkäkulttuuri. Nuorisotyön lähtökohdat, käytänteet ja menetelmät sekä nuorisotiedotuksen periaatteet

Edeltävyysehdot

Opiskelija tietää nuoruuteen liittyviä psykologisia, sosiologisia ja kasvatustieteellisiä peruskäsitteitä ja näkökulmia.

Arviointikriteerit

0-5 (tarkemmat arviointikriteerit opintojakson verkkoympäristössä)

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaaliopinnot, valinnaiset oppimistehtävät ja keskustelut verkkoympäristöön. Tarkemmat ohjeistukset tehtäviin opintojakson verkkoympäristössä. Opiskelija etenee omaan tahtiin, huomioiden kuitenkin tehtävien palautuspäivämäärät. Opintojaksolla ei ole webinaareja.