Syksy
Opintojakson nimi Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus
Opintojakson ajankohta 01.09.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Teija Kynkäänniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 19.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteitä
 • tietää asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
 • ymmärtää asumisneuvonnan oikeudellista perustaa, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
 • tuntee nuorten asumisneuvonnan toimijakenttää
 • osaa soveltaen käyttää asumisneuvonnan työkäytäntöjä, kuten asumisen puheeksiotto, neuvonta ja ohjaus, kotiin vietävä tuki sekä monialainen yhteistyö

Sisällöt:

 • nuorten asumisen ja asunnottomuuden erityispiirteet
 • asumisneuvonnan ja asumissosiaalisen työn keskeiset käsitteet ja lähtökohdat
 • asumisneuvonnan oikeudellinen perusta, muun muassa huoneenvuokralaki ja vuokrasopimus
 • nuorten asumisneuvonnan toimijakenttä
 • asumisneuvonnan työkäytännöt

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5. Opintojakson arviointi perustuu tietotestien tekemiseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija tekee opintojakson itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Diaklessa.

Opintojaksossa on neljä osiota

 1. nuorten asuminen,
 2. nuorten asuminen ilmiönä,
 3. nuorten asumisneuvonnan käsitteet ja toimintakenttä sekä
 4. asumisneuvonnan työmenetelmät.

Opintojaksot suoritetaan järjestyksessä 1-4.

Opintojakson tiedot

Tietokone, toimiva nettiyhteys.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.