Non-stop
Opintojakson nimi Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 05.01.2022 - 20.03.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin opettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.11.2021 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (nonstop-aloitus)

05.01.2022 - 20.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
 • Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
 • Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.

Sisältö:

 • Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
 • Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
 • Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
 • Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
 • Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
 • Nuoret lastensuojelun asiakkaana

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu seuraavien tehtävien suorittamiseen:

 • Nuoren psyykkinen kehitys:
  • Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
 • Nuorten mielenterveys- päihde- ja riippuvuushäiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito
  • 2 mindmap-tehtävää, verkkokeskustelu ja tentti:
 • Ammattilaisena nuorta auttamasssa:
  • verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Arviointiasteikko:

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opintojakso sisältää verkkotenttejä ja arvioitavia oppimistehtäviä. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Tämä opintojakso alkaa 5.1.2022 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!