Non-stop
Opintojakson nimi Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 06.06.2023 - 19.03.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.06.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (nonstop-aloitus)

06.06.2023 - 19.03.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Syvennät osaamistasi erityisesti nuorten päihde- ja mielenterveyskysymyksissä ja niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
 • Syvennät osaamistasi moniammatillisesta yhteistyöstä.
 • Perehdyt nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiskunnallisiin keinoihin ja erilaisiin verkostoihin sekä kolmanteen sektoriin.

Sisältö:

 • Orientointi opintojakson kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
 • Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
 • Nuorten psykiatrinen, psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus ja hoito
 • Näyttöön perustuva toiminta nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Nuorisopsykiatrisia kysymyksiä
 • Nuorten hyvinvointi-indikaattorit ja hyvinvointisuunnitelmat
 • Järjestöt nuorten hyvinvoinnin edistäjinä
 • Nuoret lastensuojelun asiakkaana
 • Verkkokeskustelut opiskelijoiden valitsemista aiheista

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja. Opintojaksoa suositellaan erityisesti nuorten parissa työskenteleville.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko:

1-5

Arviointi perustuu seuraavien tehtävien suorittamiseen:

 • Nuoren psyykkinen kehitys
  • Orientoiva tehtävä ja verkkokeskustelu
 • Nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuushäiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito
  • kaksi mindmap-tehtävää, verkkokeskustelu ja tentti
 • Ammattilaisena nuorta auttamassa
  • verkkokeskusteluja, essee ja tentti

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-oppimisalustalla. Opintojakso sisältää verkkotenttejä ja arvioitavia oppimistehtäviä. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää

Opintojakson lisätiedot

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Ilmoittautumistiedot

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!